Tidstavle

 

Årstal

Danmark

Omverdenen

Ca. 705

Ribe grundlæges

 

737

Den ældste del af Danevirke påbegyndes

 

793

 

Vikinger udplyndrer klosteret St. Cuthbert på øen Lindisfarne udfor Northumbrias kyst.

799

Vikingerne trænger for første gang ind i frankerriget.

 

806

 

Vikinger plyndrer klosterøen Iona i Det Irske Hav.

807

 

Vikinger angriber for første gang det irske fastland.

808

Kong Godfred truer frankerne med krig, udbygger Danevirke og flytter handel til Hedeby.

 

810

Kong Godfred invaderer Friesland.

 

813

Horik 1 bliver konge

 

825

 

Norske vikinger ankommer til Island.

826

”Kong” Harald Klak lader sig døbe ved Frankerhoffet og tager Ansgar med til Danmark.

 

834

 

Dorestad angribes af vikinger

839

 

Dublin grundlægges

843

 

Første større danske vikingeovervintringer i Frankrig.

848

Ansgar bygger kirke i Hedeby.

 

850

 

Første danegæld udbetales i Frankrig.

851

 

Første kendte vikingeovervintringer samt kraftig hærgen i England.

855

Ansgar bygger kirke i Ribe.

 

856

 

Paris plyndres af vikinger.

861

 

Paris plyndres igen af vikinger.

870

 

Danelagen i England, dansk retsområde, erobres og koloniseres af vikingerne.

874

 

Nordmændene bosætter sig på Island og færøerne.

876

 

Dansk kolonisation begynder i England.

885

 

Paris belejres af vikinger. Dansk udmøntning i england begynder.

886

 

Alfred den Store erobrer London fra vikingerne.

891

 

Vikingerne  lider nederlag ved Dyle (Belgien) til den tyske kong Arnluff.

911

 

Vikingeriget i Nordmandiet grundlægges.

912

 

Edward den Ældre underkaster sig vikingerne i Midt- og Østengland.

930

 

Altinget oprettes på Tingsletten på Island. Vikingerne ud af Bretagne.

934

Den tyske konge Henrik fuglefænger slår danerne.

 

937

Adaldag, ærkebiskop af Hamborg-Bremen, indvier biskopsæder i Slesvig, Ribe og Århus.

 

954

 

Harald Hårfagers søn, Erik Blodøkse, Northumberlands konge dræbes. Området underkastes angelsakserne, England bliver et samlet rige.

958

Gorm den gamle med kongesæde i Jelling dør og efterfølges af sønnen Harald Blåtand.

 

ca. 965

Harald Blåtand lader sig døbe af munken Poppo. Harald Blåtand indfører derefter kristendommen i Danmark og rejser den store Jellingesten.

 

978

Broen over Ravninge Enge opføres.

 

980

Ringborgene Fyrkat, Trelleborg, Nonnebakken og Aggersborg anlægges

Irerne erobrer Dublin.

985

 

Grønland opdages af Erik den Røde.

986

Harald Blåtand dræbes under et opgør med sønnen Svend Tveskæg ved Jomsborg. Svend Tveskæg efterfølger faderen som konge.

 

Ca. 989

 

Kirke opføres i Lund.

1000

Slaget ved Svold, hvor Svend Tveskæg og svenske Olaf Skötkonnung besejrer Olav I Trygvesson.

Leif den Lykkelige, søn af Erik den Røde, opdager Amerika (Vinland). Kristendommen indføres i Island.

1013

 

Svend Tveskæg erobrer England.

1014

Svend Tveskæg dør og Harald II bliver konge.

Knud den Store vælges af vikingehæren til konge over England. Han anerkendes dog først, da han besejrer Edmund Jernside i 1016. Den irske kong Brian Boro sejrer i slaget ved Clontarf over fjerndtlige landsmænd og vikinger.

1018

Knud den Store bliver konge af Danmark.

 

1027

Knud den Store besøger Rom.

 

1028

 

Knud den Store bliver konge af Norge efter Olav den Hellige

1030

 

Olav den Hellige falder i slaget ved Stiklestad.

1035

Knud den Store dør og efterfølges af sønnen Hardeknud som konge af Danmark.

Harald Harefod efterfølger Knud den Store som konge af England.

1040

 

Hardeknud bliver konge over England efter Harald Harefods død.

1042

Hardeknud dør 24 år gammel og efterfølges af Magnus den Gode.

Hardeknud efterfølges som den sidste danske konge af England af Edward.

1043

Ved slaget på Lyrskov Hede besejrer Magnus den Gode venderne.

 

1047

Svend Estridsen bliver konge efter Magnus den Godes død.

 

1050

Harald Hårderåde brænder Hedeby af.

 

1066

 

Harald Hårderåde falder i kamp mod Harald Godvinson ved slaget ved Stamford Bridge. Vilhelm Erobreren erobrer England efter sejr over Harald Godvinson ved slaget ved Hastings.

1069

 

Svend Estridsens bror Asbjørn fører en vikingeflåde mod England, hvor den angriber York. Normannisk hærstyrke forsvarer York og stikker den i brand inden den søger tilflugt i en fæstning. Vikingerne stormer fæstningen.

1070

 

Vilhelm Erobreren betaler Asbjørn en pengesum for at sejle vikingeflåden hjem.