Fyrkat

Vikingeborgen Fyrkat ligger ved Hobro i bunden af Mariager fjord, hvor den ligger på et næs i en dalsænkning ned til Onsild å. Fyrkat har i lighed med Trelleborg og Nonnebakken haft adgang til havet via åen og åen har både kunne bruges som adgangsvej og fragtrute for forsyninger. Samtidig ligger Fyrkat også kun 1,5 km fra den øst for den østligste hærvejsrute mellem Ålborg og Viborg, hvor den krydser Onsild å.

Fyrkat set fra luften

Fyrkats opbygning minder meget om Trelleborgs, dog er der ikke en forborg på Fyrkat. Borgen er lidt mindre en Trelleborg med en indre diameter på 120 meter, svarende til Nonnebakken. Volden var 13 meter bred, men ellers opbygget efter samme principper som volden på Trelleborg. På ydersiden af volden var der ligeledes en voldgrav på en del af strækningen. De tværgående træbelagte gader fra port til port fandtes også på Fyrkat og portene var ligeledes placeret præcist i hvert verdenshjørne.

Skitse der viser Fyrkats opbygning

Husene på Fyrkat var også lidt mindre end husene på Trelleborg. På Fyrkat var husene 28,5 meter lange, 7,4 meter bredt på det bredeste sted. Det er bygget af 300 m3 håndtilhugget egetømmer. Taget alene består af 25.000 stk. tilhuggede egespåner.

Betonmarkeringer af stolper til huse og tværgader i borgens indre

Ved udgravning af Fyrkat fra 1951 og op gennem 50'erne blev det konstateret at ikke alle antagelser, der blev gjort efter udgravningerne på Trelleborg, holdt stik. Blandt andet så var der ikke en svalegang hele vejen rundt om huset, som man havde troet på Trelleborg, men derimod var skråtstående støttestolper til at holde taget eller måske var det spærene, der gik helt ned til jorden. Ved indgangene i sider blev der også fundet en form for vindfang. Begge disse ændringer er gengivet på rekonstruktionen, der er opført ved Fyrkat, og samtidig er de også konstateret ved efterudgravninger på Trelleborg.

Rekonstruktionen af fyrkathuset

Ved de arkæologiske udgavninger i 1950'erne udgravede man kun 3 af de 4 fjerdedele som borgen er opdelt i. Den sidste fjerdedel med 4 huse er gemt til eftertiden, hvor ny viden måske kan betyde at nogle ting ses i et andet lys. Det må tiden vise.

Borgens indre med volden i baggrunden

Fyrkat er ved hjælp af dendrokronologi dateret til omkring 980, så borgen passer godt ind i mønsteret med de øvrige ringborge og Ravning broen.


Opdateret d. 27.7.2005