Aggersborg

Den største af de danske ringborge er Aggersborg, der ligger på nordsiden af Aggersund. Aggersborg ligger ned til vandet, så man fra borgen kunne overvåge gennemsejlingen i Limfjorden, der var en meget vigtig færdselsåre i vikingetiden. Sejlads rundt om Skagen var både besværlig og farlig. Samtidig lå Aggersborg tæt på overgangen til fjordens sydlige side, der fra gammel tid havde været knudepunkt for færdsel på land.

Skitse af Aggersborg, der viser volden og husenes placering

Aggersborg er opført på et område, hvor der tidligere havde været byggeri. Som på Trelleborg er den tidligere bebyggelse fjernet inden opførelse af borgen. Det tidligere byggeri blev fundet sammen med selve borgen, da borgen blev udgravet i vinteren 1945-1946. Udgravningerne førte også til at opførslen af Aggersborg kunne dateres til omkring 980.

Volden er rekonstrueret i en lavere udgave end oprindeligt

Aggersborg havde en indre diameter på 240 meter og indeholdt 48 huse fordelt med 3 karreer med hver 4 huse i hver fjerdel. Borgen var, som de øvrige ringborge, opdelt i fjerdedele med 2 tværgående træbelagte gader fra port til port, som krydsede hinanden i midten. Portene låg i de 4 verdenshjørner. Derudover var der også en gade rundt langs indersiden af volden og hver fjerdel var opdelt i 4 områder med 2 vinkelrette gader. Der var en karre i hver i 3 af de 4 områder i hver fjerdedel, se skitse.

Billede af volden og dele af den indre borg

Husene var opført efter samme princip som på Trelleborg, men var lidt længere. Husene var 32,0 meter lange og 8,5 meter brede. De var opdelt i en lang midterhal på 19,5 meters længde og med mindre rum i gavlene. Et enkelt af husene krævede 66 store egetræer. Til hele bebyggelsen med trækonstruktionen i voldene og træ til husene har der været brugt omkring 5000 store egetræer.

Volden i forgrunden og Aggersund i baggrunden

Volden var 11 meter bred og var opbygget med træpalisader og trævægge som på Trelleborg. Volden var ca. 4 meter høj. På ydresiden af volden var der en voldgrav, der var 1, 3 meter dyb. Mellem volden og voldgraven var et vandret bælte på 8 meter.


Opdateret d. 27.7.2005